Enquête

In 2017 heeft de BvS haar jaarlijkse tevredenheidsenquete  gehouden onder de leden. De enquête is voeding voor het bestuur, om haar koers te bepalen en te horen uit het veld hoe de BvS wordt ervaren door de leden. De belangrijkste opmerkingen uit de huidige enquête: Qua belangenbehartiging vind ik dat er een keer iets gedaan […]