link naar enqueteVanaf 3 oktober tot 2 november 2018 konden leden de jaarlijkse enquête invullen. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

In totaal is de enquête 66 keer ingevuld, dat is ongeveer 22% van het aantal leden. Daaronder ook nogal wat nieuwe leden. Bij een heel aantal vragen was ‘niet van toepassing’ ingevuld, en een opmerking geplaatst als Ik ben pas lid, dus kan ik er weinig over zeggen. Verder was er 1 lid die op alles (behalve vriendelijkheid in vraag 1) een onvoldoende gaf, en in de opmerkingen steeds terugkwam op de bijeenkomsten. Meer daarover bij vraag 5.

Onder aan dit verslag vind je een reactie van het bestuur, en een uitnodiging om een bijdrage te leveren aan de BvS.

Vraag 1: tevredenheid over de BvS

Gevraagd is naar de volgende 5 aspecten, met daarachter het percentage tevreden+zeer tevreden:

 • Vriendelijkheid/behulpzaamheid: 91%
 • Communicatie: 92%
 • Bereikbaarheid: 81%
 • Informatieverstrekking: 92%
 • Belangenbehartiging: 79%

Enkele van de opmerkingen:

 • Goed bezig fijn om te lezen dat de BvS zichtbaarder wordt
 • (…) Ik blij dat jullie er zijn, zodat we kennis en massages kunnen uitwisselen en kunnen netwerken

Vraag 2: doelstellingen van de BvS

Deze vraag is minder beantwoord dan de vorige, uit de opmerkingen blijkt dat leden zich hiervoor nog te kort lid vinden of zich hier niet in hebben verdiept. De resultaten:

 • Professionele ontwikkeling/informatie via website: zeer goed+goed 93%, redelijk 3%, onvoldoende 3%
 • Samenwerken met andere partijen: zeer goed+goed 91%, redelijk 9%
 • Bekendheid geven aan stoelmassage: zeer goed 4%, goed 61%, redelijk 32%, onvoldoende 4%
 • Vertegenwoordiging op landelijk niveau: zeer goed 4%, goed 61%, redelijk 32%, onvoldoende 4%
 • Bevorderen deskundigheid door workshops, cursussen en verdiepingsdagen: zeer goed+goed 93%, redelijk 3%, onvoldoende 3%

Opmerkingen:

 • (…) Mijn indruk is dat de BvS ook naar buiten meer bekend is geworden Naast aandacht voor stoelmasseurs goed om aandacht te hebben voor media en bedrijven. Dat duidelijk is dat de kwaliteit van aangesloten stoelmasseurs mbv workshops, training, informatie en kennisdeling op niveau blijft
 • Bekendheid geven is lastig en vraagt tijd. Voor mijn gevoel groeit de bekendheid langzaam maar gestaag. Er is gelukkig wel steeds meer aandacht voor (stoel)massage in z’n algemeenheid.

Vraag 3: website van de BvS

Ruim 98% vindt de website zeer of redelijk gebruikersvriendelijk. Een opmerking die gemaakt is: Het is niet makkelijk om je eigen gegevens aan te passen. Dat wil zeggen, het is heel lastig om de pagina te vinden waarop dat kan. Een link naar deze pagina zou eigenlijk prominent weergegeven moeten worden.

Vraag 4: stoelmasseur of ondernemer?

In welke rol wil je van de BvS ondersteuning? Waar gaat je interesse naar uit?

 • Ondernemersvaardigheden: zeer geïnteresseerd 31%, geïnteresseerd 42%, redelijk geïnteresseerd 14%, niet geïnteresseerd 14%
 • Vakinhoudelijke kennis: zeer geïnteresseerd 50%, geïnteresseerd 41%, redelijk geïnteresseerd 6%, niet geïnteresseerd 3%

Vraag 5: aantal bijeenkomsten

Voldoende, zegt 93% van de respondenten. 7% vindt het te weinig. Niemand vindt het teveel. Hieronder opmerkingen, ook van bij andere vragen, die gaan over de bijeenkomsten:

 • info mbt workshops lijken altijd aan de late kant, want meestal al direct bij toezending volgeboekt.
 • Alle workshops waarvoor ik me heb opgegeven waren in no time vol. Vorig jaar eenzelfde soort ervaring. Kennis delen en opdoen is een belangrijke voorwaarde voor mij voor deelname aan de bvs. Lidmaatschap is vrij duur voor mij. Ik overweeg mijn lidmaatschap op te zeggen
 • Erg leuk om workshops te mogen volgen. Zo leerzaam en super georganiseerd.
 • In noord Nederland is weinig activiteit vwb workshops/ scholing
 • Ik zou nog wel meer aanbod willen. Workshops zitten snel vol.
 • Kan meer en meer in de middel van land .
 • Dit is echt fantastisch. Eén workshop mogen volgen tot nu toe. Wel jammer dat er snel wachtlijsten zijn. Frequentie zou wmb hoger mogen zijn. Als dat betekent dat je dan een bijdrage moet doen, zou ik dat er voor over over hebben. Het heeft meerwaarde om met collega stoelmasseurs een na-/bijscholing te kunnen volgen.
 • Geen wachttijd tot inschrijven voor de workshop. Jullie zien dan goed hoeveel vraag er is en je vangt niet achter het net. Organiseer meer/ grotere bijeenkomsten
 • alleen jammer dat de locaties vaak ver weg zijn. Ik begrijp dat de mogelijkheden rond Eindhoven nu beter zijn. Dan kom ik graag.
 • Regionaal kan het mogelijk iets vaker. Woon in Groningen en de afstanden zijn vaak een struikelblok.
 • cursus en oefendagen snel vol graag meerdere datums verspreid over het land.
 • Wel jammer dat sommige workshops erg snel vol zitten.
 • Vaker in de buurt is wel fijn.
 • Helaas zijn er voor mij dit jaar weinig activiteiten in mijn omgeving. Voorkeur iets centraler in het land. Jammer!
 • Ik denk dat de vraag groter is dan het aanbod plekken bij de cursusdagen , is meermaals organiseren een optie?
 • Te weinig kennisoverdracht evenementen
 • ben voornemens volgend jaar beter de agenda in de gaten te houden en workshops te volgen 😉
 • Op dit moment maak ik niet genoeg gebruik van BVS. Dat ligt aan mijzelf omdat het soms niet goed uitkomt in mijn eigen planning, soms is het ver rijden vanuit mijn woonplaats en workshops zijn vaak al vol.
 • Met veel plezier al diverse workshops gevolgd. De combinatie van een workshops met het ontmoeten van collega’s is leuk & leerzaam.
 • Ik heb nog te weinig ervaring voor een heldere mening maar tot nu toe ben ik meer dan tevreden met twee bijeenkomsten waarbij ik aanwezig was
 • Dit jaar heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van het aanbod workshops en cursussen. Ik word hier erg gelukkig van. Naast verrijking van mijn kennis/ vaardigheden vind ik het ook erg leuk om te netwerken met collega’s.
 • BVS heeft mij met meer collega’s in aanraking gebracht. In een workshop kennis gemaakt met mooie aanvullende technieken die voor mij heel bruikbaar zijn.
 • Een enkele keer aan een workshop deelgenomen. Die waren erg goed, maar voor veel te weinig mensen beschikbaar
 • je moet heel goed de inschrijfdata in de gaten houden voor de workshops. Anders ben je echt te laat. Maar goed, gelukkig herhalen jullie ook weer.
 • Jammer dat de workshops zo snel vol zitten, dus graag vaker herhalen. Fijn als de locatie centraal in NL is.

Vraag 6: onderwerpen voor volgend jaar

Overduidelijk aan kop: Stoelmassagetechnieken (90%). Op enige afstand volgen dan Werkplekergonomie (52%), Werkhouding (49%), Online Marketing (35%) en Acquisitie (33%). Bij de opmerkingen is een keer de Melt-methode genoemd, en heeft iemand aangeboden een workshop te organiseren over persoonlijke ontwikkeling.

Vraag 7: wat heeft de BvS je tot nu toe gebracht?

Dit was een open vraag waarop 45 reacties zijn binnengekomen. Een aantal hieruit:

 • Een zeer divers aanbod aan vaardigheden en technieken te gebruiken op de stoel. Daarnaast is er voldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en invoelend vermogen. Ook het contact met collega’s is verrijkend.
 • kennismaken met collega’s ideeën uitwisselen en colleges vinden die eventueel opdrachten willen en kunnen doen
 • Tot nu toe heeft het me nog niets gebracht. Dat heeft vooral te maken met de periode waarin gewerkt wordt aan mijn verhuizing en die van mijn praktijk en de afstand tot de plaatsen waar de meeste activiteiten worden georganiseerd.
 • Dit jaar ben ik lid geworden van BVS nadat ik als freelancer stoelmassage weer heb opgepakt. De informatie en downloads op de website zijn zeer behulpzaam voor mij als starter. (…) Het samen leren en werken met collega’s heb ik als zeer verrijkend ervaren. Ook de folder ‘Stoelmassage in bedrijf’ is een mooi hulpmiddel dat ik zal gebruiken bij het benaderen van bedrijven.
 • Dit jaar was mijn eerste jaar lidmaatschap. En het heeft mijn verwachtingen overtroffen! Een aantal gave workshops mogen volgen. Deze dagen werden ook zeer goed verzorgd qua koffie, lunch enz. En ook heel leuk dat wij benaderd werden door een bedrijf die ons gevonden heeft via de BvS. Ik blijf dus met plezier ook het volgende jaar lid van de BvS!
 • Ik zit nog maar kort, een paar maanden, bij de BVS. Er wordt veel georganiseerd, de communicatie verloopt goed. Leuk om via diverse activiteiten/workshops/cursussen met andere uit het vak in contact te komen. Ik ga in de toekomst zeker nog veel activiteiten bijwonen. Blijven leren en ontwikkelen in een informele sfeer!
 • Mijn kwaliteit en creativiteit mbt uitvoering stoelmassage is zeker verbeterd sinds mijn lidmaatschap. Ook mijn ontwikkeling als ondernemer wordt in positieve zin verbreed.
 • Informatie over vergoedingen,bedrijfsmatig en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Ook aansluiting met de BVS geeft mij gevoel ergens bij te horen. Ik kan Info halen of contact maken als ik ergens tegen aan loop.
 • gezellige club collega’s, altijd fijn om samen een workshop mee te volgen. waardevolle bijeenkomst omdat je toch meestal alleen werkt
 • BVS brengt mij verdieping van praktische kennis, achtergronden (dossiers op website bijv wkkgz)…. Netwerken, uitwisseling, gezelligheid, saamhorigheid… Én lekkere lunches
 • De BVS heeft mij geholpen met de basis administratie facturen formulieren algemene voorwaarden ed op te zetten zodat ik goed en professioneel van start kan gaan.
 • Via de BVS heb ik 1-malig een opdracht tot het geven van stoelmassages gekregen. Was een heel fijne ervaring. Hierna helaas geen opdrachten meer gehad.
 • Via de BvS kreeg ik mijn eerste opdracht, en de oefenavond was een mooie manier om te netwerken. De workshops zijn mooie laagdrempelige proeverijen, die win-win-win opleveren.
 • BVS heeft mij met meer collega’s in aanraking gebracht. In een workshop kennis gemaakt met mooie aanvullende technieken die voor mij heel bruikbaar zijn. Delen van kennis, ervaring, vragen en informatie via de FB groep het is voor mij een mooie aanvulling en manier van deel uit maken van een netwerk waarbij vakinhoudelijke kennis delen een fijne insteek is.
 • Als men een stoelmasseur zoekt, en op site 1 staat “lid van BVS, dan is je eerste indruk nèt iets beter dan site 2, waar dat niet staat. Natuurlijk zegt dat lang niet alles, maar het is wel reclame. Bovendien is het makkelijker om door het bijwonen van bijeenkomsten en workshops contact te hebben met collega’s.

Vraag 8: zou je BvS aanbevelen bij een collega?

45% zegt 1. Ten zeerste, ja, daarna volgen 2 (27%) en 3 (11%).

Vraag 9: tips voor het bestuur

Er waren 24 reacties, vrijwel allemaal positief:

 • Ga zo door (8x)
 • Ik wil jullie danken voor jullie inzet en veel succes ermee
 • Ik ben heel tevreden
 • Dank voor jullie inzet!
 • Ik heb veel waardering en respect voor jullie werk.
 • mijn COMPLIMENTEN over de gang van zaken zoals deze NU gaan. Klasse.
 • ik vind dat er goed werk geleverd wordt en daarom in ieder geval mijn complimenten.


Reactie van het bestuur

We zijn blij met alle reacties, zowel de positieve als de negatieve. En wat fijn dat ook veel nieuwe leden de moeite hebben genomen om de vragen te beantwoorden! Ten opzichte van het totaal aantal leden is de respons echter wat aan de lage kant. Volgend jaar gaan we bij de enquête nog duidelijker laten zien wat we doen met de antwoorden. We hopen daarmee het aantal reacties verder te verhogen.

We gaan in 2019 verder op de ingeslagen weg, en zullen daarbij extra aandacht geven aan:

 • Bereikbaarheid: We hebben al maatregelen genomen om het mailverkeer efficiënter te laten verlopen, en we zien ook dat dat goed werkt. Het duurt even voordat meer leden de effecten daarvan ervaren.
 • Belangenbehartiging, bekendheid geven aan stoelmassage, vertegenwoordigen op landelijk niveau: De BvS is al steeds actiever op Social Media, en heeft professioneel promotiemateriaal ontwikkeld waarmee de leden hun onderneming onder de aandacht van mogelijke opdrachtgevers kan brengen. Dit zal in de loop van 2019 verder gedistribueerd worden.
 • Website: de overgang naar een nieuw systeem voor de ledenadministratie zal de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Verder staan nieuwe artikelen gepland over reserveringssystemen, massagestoelen, spookfacturen, en nog veel meer.
 • Bijeenkomsten: hierover zijn duidelijk de meeste opmerkingen geplaatst. In bovenstaand overzicht zijn die verzameld bij vraag 5. Belangrijkste punten daaruit:
  • deelnemers aan de bijeenkomsten zijn hierover altijd erg tevreden
  • de bijeenkomsten zijn te ver weg
  • de bijeenkomsten zijn te snel vol

De kwaliteit van de bijeenkomsten is dus ruim voldoende, de verbeterpunten liggen op het gebied van de organisatie. Met ingang van 2018 hebben we hier al flinke stappen in gemaakt. Zo worden de populairste bijeenkomsten al vaker herhaald (Indiase hoofdmassage, bamboemassage), en krijgen de mensen van de reservelijst bij een volgende bijeenkomst voorrang bij de inschrijving. Méér deelnemers aan een bijeenkomst is meestal geen optie, omdat het vaak praktische bijeenkomsten zijn en de docent de deelnemers dan niet gewenste aandacht kan geven. Er worden al veel méér workshops (vorig jaar 11, dit jaar 17) en uitwisselingen (vorig jaar 12, dit jaar 23) georganiseerd dan in voorgaande jaren. Met de huidige samenstelling van het bestuur is daarmee het maximum ook wel bereikt.

Omdat iedereen drukke agenda’s heeft willen we zo vroeg mogelijk de data van de bijeenkomsten bekend maken. De inschrijving gaat pas open als deelnemers meer zicht hebben of ze kunnen deelnemen of niet. Want ook bij de volgeboekte bijeenkomsten komt het nog vaak voor dat mensen zich op het laatste moment afmelden. Erg sneu voor de geïnteresseerden op de reservelijst, die meestal niet hun plannen voor over een paar dagen nog kunnen aanpassen en er dus lege plaatsen overblijven.

Over de locaties kregen we uiteenlopende reacties: te vaak in het westen, te weinig in het Noorden, waarom niet vaker in het midden van het land, etc. In het kaartje hieronder zie je waar de leden wonen (blauw), waar de bijeenkomsten zijn geweest (rood) en waar de uitwisselingen zijn geweest (geel).

We doen ons best om de bijeenkomsten en uitwisselingen voor iedereen toegankelijk te houden, en houden daarbij rekening met parkeren, openbaar vervoer, kosten, etc. We hebben echter ook bijeenkomsten en uitwisselingen in Rotterdam, Heerhugowaard, Amsterdam, Arnhem en Ede moeten annuleren wegens te weinig aanmeldingen.

Voor 2019 staan herhalingen van de workshops Thaise stoelmassage, bamboemassage, triggerpoints en Indiase hoofdmassage op het programma. Ook worden er weer uitwisselbijeenkomsten gefaciliteerd.


Wat kun jij doen in 2019?

Het bestuur wil graag verder invulling geven aan de wensen van de leden, en de doelstellingen van de vereniging. Hoe kun jij hieraan een bijdrage leveren?

 • weet je een geschikte locatie voor een (uitwissel-)bijeenkomst? Geef het aan ons door, het liefst met zoveel mogelijk informatie (contactpersoon, kosten, etc.)
 • heb je suggesties voor een leuke workshop? Laat het weten, ook graag met zoveel mogelijk informatie, zoals de naam van de docent en zijn of haar contactgegevens.
 • grootste probleem bij het organiseren van méér workshops is de ‘hosting’: iemand die ter plekke aanwezig is van begin tot eind en zorgt voor de boodschappen, de sleutels, etc. Zou jij ook wel eens een bijeenkomst bij jou in de buurt willen ‘hosten’? We hebben daarvoor gemakkelijke checklists voor de boodschappen, en al je kosten kun je uiteraard declareren!
 • verder zoeken we nog leden die ons willen helpen met de organisatie van het jubileum, in september 2019. Er zijn al heel veel plannen en het programma wordt al steeds concreter. Er zijn grote en kleine taken waarvoor we heel goed je hulp kunnen gebruiken.
 • tot slot: in maart 2019 neemt Martine afscheid als bestuurslid van de BvS. Graag komen we in contact met leden die willen meehelpen om de vereniging te laten bloeien en groeien, als bestuurslid of als vrijwilliger. Er zijn grote en kleine klusjes, alle hulp wordt zeer gewaardeerd!

Reageren? Dat kan hieronder, of per e-mail naar info@verenigingvoorstoelmasseurs.nl. Zie ook de contactpagina.

2 Responses to Ledenenquête 2018
 1. Ik weet een perfecte lokatie in MIdden vn het land, makkelijk te bereiken vanuit het Noorden van het land, Oosten, Zuid en Midden west

  Apeldoorn, een aardig nieuw pand in een nieuwe wijk aan de rand van de snelweg, hierdoor hoeven leden niet de stad in en alleen maar de snelweg af en bij de tweede stoplicht naar links , rechtdoor 1a2 minuutjes en ben je er al. Gratis en hele ruime parkeerplaats voor de deur. in het gebouw is er ook een brasserie aanwezig voor eventuele lunch of koffie of thee.
  Buiten direct om de hoek is er o.a. een cafetaria, supermarkt de COOP , ect.

  Uit ervaring daar 2 workshops gevolgd, de zaal is ruim en perfect van opzet met beamer mogelijkheden enz. en alle cursisten waren zeer tevreden over de zaal, bereikbaarheid, sfeer, enz.

  Zal de link geven
  http://www.zaalhuren.net/kristal-apeldoorn

  Hebben jullie vragen hoor ik het graag!
  groet Dalila de Groot lid bvs


[top]

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.