Doelstelling van de BvS

De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) is opgericht om de belangen te behartigen van haar leden.

De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs draagt op stimulerende wijze bij aan professionele en hoge kwaliteit stoelmasseurs. Dit platform is voor alle stoelmasseurs in Nederland toegankelijk ongeacht zijn of haar stoelmassage opleiding en ervaring.

De beroepsvereniging streeft de volgende doelstellingen na:

  • Ondersteuning te verlenen aan stoelmasseurs (in opleiding) ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
  • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
  • Samenwerking tot stand te brengen met verschillende partijen en instanties met gelijke of soortgelijke doelstellingen.
  • De kwaliteit van stoelmassage opleidingen te bewaken, te handhaven en te verbeteren.
  • Stoelmassage in Nederland bekendheid te geven, op professionele wijze te bevorderen en te ontwikkelen.
  • Stoelmassage op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
  • Deskundigheid bevorderen door haar leden aanvullende cursussen en/of workshops aan te bieden.
  • Alle leden de gelegenheid te bieden om tijdens de jaarlijkse ledenvergadering een bijdrage te leveren aan de BVS

Onze missie

De missie van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) is stoelmasseurs te ondersteunen in het professionaliseren van hun stoelmassage werkzaamheden en het verbreden van hun kennis en ervaring. De stoelmasseurs beschikken naast de kunde van goede stoelmassages ook over overige kennis en kwaliteiten zoals communicatieve vaardigheden, anatomie en werkplekergonomie.

Onze visie

De visie van de BvS is dat een goede stoelmasseur kundig is in zijn vakgebied en op de hoogte van de laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen. Een stoelmasseur is representatief en vaardig in zakelijke communicatie en EHBO. Hij of zij heeft verstand van fysieke belasting en werkplekergonomie.

Statuten

Bij de oprichting van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs zijn deze statuten vastgelegd.