Gedragscode

Onze Gedragscode beschrijft de gedragsnormen die ieder lid van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs naleeft. De Gedragscode ondersteunt ook onze wijze van bestuur.
Een goede reputatie is van grote waarde. Om succesvol te zijn, moeten wij ons allen houden aan de hoogste gedragsnormen. We willen graag dat deze gedragscode meer is dan een lijst van uitspraken. Zij moet een praktische rol spelen in de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden.

Beginsel 1: Integriteit. Integer zijn en respect tonen voor de mensen, organisaties en groepen in de samenleving waarmee je tijdens de uitvoering van je stoelmassage werkzaamheden mee in aanraking komt.

Beginsel 2: Positieve invloed. Je streeft ernaar een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving tijdens en door middel van je stoelmassage werkzaamheden.

Beginsel 3: De cliënt. Tijdens de stoelmassage behandeling staat de cliënt centraal. De stoelmasseur houdt bij een eerste kennismaking altijd een volledig intakegesprek.

Beginsel 4: Kernwaarden. De stoelmasseur neemt de volgende kernwaarde in acht: wederzijds respect, vertrouwen creëren en versterken, open communicatie.

Beginsel 5: De belangen van de opdrachtgever (de klant en/of de opdrachtgever voor wiens klant je werkt) wordt te allen tijde in acht genomen en gerespecteerd.

Beginsel 6: De stoelmasseur zal algemene bevindingen en informatie terugkoppelen aan de klant/opdrachtgever wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Maar zal hierbij te allen tijde de wet betreffende de privacy van de cliënt respecteren.

Beginsel 7: Leden van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BVS) beschouwen deze gedragscode als een handleiding. Zij stimuleren elkaar om volgens de kernwaarden, beginselen en goede praktijken te werken. Zij doen suggesties voor verbeteringen en aanvullingen aan het bestuur van de BVS.

Beginsel 8: Deze gedragscode wordt regelmatig geëvalueerd. De code wordt steeds aangevuld/aangepast. De leden van de Beroepsvereniging van Stoelmasseurs en andere betrokkenen uit de branche worden daarbij betrokken.

Je kunt de gedragscode hier ook downloaden (PDF, 53 kB).