Dossier: Corona

Update 15 december 2020

De ontwikkelingen rondom Corona gaan supersnel, veel sneller dan dat wij op deze pagina kunnen bijhouden. Voor wie van moment tot moment op de hoogte wil blijven zijn er voldoende kanalen beschikbaar. Enkele punten die een wat langere houdbaarheid hebben:

Update 28 mei 2020

De KvK Corona Regelingencheck is vernieuwd. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in nieuwe en bestaande regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. En ze verwijzen direct naar de juiste informatie en voorwaarden. https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.

Update 8 mei 2020

Het RIVM heeft op 7 mei in de namiddag een webpagina gepubliceerd met daarop adviezen en suggesties over ‘Veilig werken bij contactberoepen’. Zie 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen.

De NGS-leidraad komt grotendeels overeen met de adviezen van het RIVM. Op een paar punten hebben zij de leidraad aangepast, de nieuwe versie is 4.0. Deze punten vind je in onderstaand document. Daarnaast vind je daarin een aangepast advies over de kwetsbare groepen. De bijlagen 10 en 11 zijn ongewijzigd.

Leidraad Veilig Masseren 4.0
Wijzigingen 8 mei 2020


Update 7 mei 2020

NGS heeft de Leidraad Verantwoord Masseren aangepast met de nieuwste inzichten, en daar bijlagen aan toegevoegd met veelgestelde vragen en de richtlijnen die we vanuit onze beroepsvereniging hebben aangedragen. Een waardevol setje documenten dus, waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen! Met toestemming van het NGS delen wij hier deze documenten met jullie:

Leidraad 3.0
Bijlage 10 Veelgestelde vragen
Bijlage 11 Stoelmassage bij bedrijven

Masseurs die geen lid zijn van het NGS kunnen zich aanmelden voor een speciale Coronavirus-alert. Na inschrijving ontvang je binnen 24 uur direct alle bijlagen behorende bij de leidraad ‘verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving’ en blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Tevens krijg je per post een NGS-magazine. Kosten: € 19,95.

Aanmelden: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/ngswebshop/c-5275070/coronavirus/.


Updates 6 mei 2020

De BvS is vorige week benaderd door Anja Bruinsma, directrice van het NGS. Zij hebben, net als de BvS en de BMS, een begin gemaakt met het opstellen van protocol zoals gevraagd door het Ministerie van Economische Zaken. Hier staat de Leidraad Verantwoord Masseren (concept).

Het NGS zoekt de samenwerking en wil graag branche-breed met één protocol komen. Vanmorgen hebben we hier in een bestuursvergadering van de BvS met elkaar over gesproken, en besloten dat we graag meedoen.

Insteek van het NGS is om een minimaal protocol op te stellen, dat wil zeggen: met daarin de minimale eisen die het RIVM stelt (en waar we het dus wel mee eens moeten zijn, willen we weer aan de slag). Mocht je als masseur, of als opdrachtgever van masseurs, aanvullende wensen of eisen stellen, dan kan dat natuurlijk altijd. Voorbeeld (vooruitlopend op de richtlijnen van het RIVM): als het niet verplicht is om een mondmasker te dragen wordt dat ook niet verplicht gesteld in het protocol. Idem voor handschoenen, masseren op de blote huid, etc. etc.

Namens de BvS is een aanvullende paragraaf voor in het stuk van het NGS opgeleverd, specifiek voor stoelmassage. Door andere partijen wordt gewerkt aan een paragraaf voor sportverzorgers. En zo komen er misschien nog meer aanvullingen, bijvoorbeeld voor de wellness-branche.

Overigens wil het NGS ook ná “corona” graag blijven samenwerken. En ook daar staat de BvS positief tegenover. Het past namelijk uitstekend in de doelstellingen van de BvS.

Vanavond allemaal om 19 uur voor de televisie voor de persconferentie van het kabinet. Laten we hopen dat we allemaal weer snel en veilig aan het werk kunnen!


Exit-strategie

Op dit moment (17 april) geldt nog de ‘intelligente lockdown’. Die verbiedt uitoefening van contactberoepen tot 28 april. Op 21 april is er een belangrijke persconferentie waarin, naar verwachting, versoepeling van de regels wordt aangekondigd. Hoe dan ook: er komt een moment dat we weer aan de slag kunnen, waarschijnlijk met aanpassingen. Hieronder eerst een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat we ons mooie vak weer kunnen oppakken. Daarna volgt een suggestie voor een aangepaste werkwijze.

Voorwaarden

Voor dat we weer aan de slag kunnen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

 1. Wet- en regelgeving Zoals gezegd: op dit moment is het domweg verboden om stoelmassages te geven. We moeten wachten op groen licht van de overheid, die zich laat adviseren door de deskundigen van het RIVM.
 2. Opdrachtgever De opdrachtgever moet het ook zien zitten natuurlijk. Sommige opdrachtgevers zien de stoelmassages liever vandaag dan morgen weer van start gaan. Andere hebben nu al de deur gesloten tot september. Goed contact houden met je opdrachtgever(s) is erg belangrijk. Leg hem je werkwijze duidelijk uit, dat geeft vertrouwen en voorkomt misverstanden.
 3. Masseur De masseur moet zelf in een uitstekende conditie zijn: kerngezond, geen koorts, niet verkouden, geen enkel symptoom dat ook maar in de verste verte op “Corona” lijkt. En hij/zij niet alleen: ook zijn/haar huisgenoten moeten gezond zijn. Naast deze fysieke gesteldheid moet de masseur er ook vertrouwen in hebben, voor zijn eigen gezondheid én die van zijn omgeving. Als je, als masseur, veel met ouderen in contact komt, kan dat een overweging zijn om de draad nog niet weer op te pakken.
 4. Medewerker En daarmee bedoelen we: degene die op de stoel komt zitten. Die moet zelf ook gezond zijn (en anders had hij/zij thuis moet blijven), en vertrouwen hebben in de hygiënische maatregelen van de masseur. Het kan zijn dat een individuele medewerker er voor kiest af te zien van de behandeling.

Protocol

Natuurlijk werken wij als masseurs al zeer hygiënisch. Gegeven de omstandigheden is het goed om hier nog eens extra aandacht aan te geven.

Materiaal Overdracht van het virus vindt vooral plaats via handcontact en mond/neusvocht. Zeer strikte hygiëne van met name de armsteun en de hoofdsteun is daarom van groot belang. Daarom: ná én vóór iedere behandeling de armsteun en de hoofdsteun ontsmetten met een daarvoor geschikt product. Zeep-achtige doekjes zijn daarvoor niet geschikt! Het moet echt desinfecterend materiaal zijn, tenminste 70% virusdodend. Vrijwel altijd zit daar een vorm van alcohol in.

Naast het schoonmaken van de hoofdsteun gebruik je ook een hoofdsteundoekje. Uit hygiënisch oogpunt hebben hoofdsteundoekjes voor éénmalig gebruik, de zogenoemde disposables duidelijk de voorkeur boven de katoenen doekjes die je thuis moet uitwassen.

Cliënt Indien haalbaar zou het mooi zijn als de cliënt vóór de behandeling zijn handen goed (!) kan wassen. Maar omdat je daar als masseur geen zicht op hebt is het aan te raden om de cliënt ook ter plekke zijn handen te laten ontsmetten met een desinfecterende handgel of iets vergelijkbaars, bijvoorbeeld Sterillium, die je hem zelf aanbiedt.

Masseur Op het gebied van persoonlijke hygiëne voorzien wij op dit moment in ieder geval het nauwgezet ontsmetten van de handen. Gebruik van een mondkapje, schort of handschoenen ligt niet voor de hand, maar volgt uit de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling Als aan alle voorwaarden is voldaan en de andere adviezen van deze werkwijze worden opgevolgd, hoeft de behandeling zelf niet te worden aangepast. In geval van onzekerheid (bij cliënt of masseur) zou de behandeling alleen over de kleding gegeven kunnen worden, en de behandeling van de nek en handen worden overgeslagen. Een alternatief voor massage op de blote huid is het gebruik van een massagedoekje, desnoods met nog een tussenlaag (bijvoorbeeld een hoofdsteundoekje).

Steun

Bovenstaande gedachten zijn of worden voorgelegd aan een aantal grote aanbieders van stoelmassage (Massageprofs, Topfit Stoelmassages, Workmassage, Jobmassage en andere), en aan het RIVM. Dat vraagt natuurlijk enige tijd en afstemming.

Hieronder zie je de lijst van personen, bedrijven en instellingen die hun steun geven aan bovenstaande exit-strategie.

 • bestuur Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs
 • Helder Werk, Norbert grote Beverborg
 • The Chairmen at Work, Joost Rigter
 • Topfit Stoelmassages, Martijn Poort
 • Workmassage, Melanie Raaijmakers
 • Zakenmasseurs, Martin Velthuizen


Regelingen

De overheidsmaatregelen die de gevolgen van de uitbraak van het Corona-virus moeten beperken, hebben grote impact op de bedrijfsvoering en inkomsten van (stoel-)masseurs. Om ondernemers hierin te ondersteunen zijn er diverse regelingen in ontwikkeling. Op deze pagina proberen we steeds de laatste stand van zaken weer te geven. Die informatie halen wij zelf weer van de sites van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, enz.


TOGS

TOGS staat voor de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19, en is een éénmalige gift van € 4.000, belastingvrij, als tegemoetkoming aan doorgaande lasten die een ondernemer heeft tijdens deze periode. De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies.

Voorwaarden

Er is een hele lijst met voorwaarden (zie https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/). De belangrijkste daaruit:

 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Op internet gonst het van de petities om ook de SBI-code 86919 – “Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers” op die lijst te krijgen. Voorbeeld: https://compenseeralternatievezorg.petities.nl/. Doe hier gerust aan mee, als je dat wilt. Er zijn ook masseurs die vallen onder de code: 9604. Die code staat wel op de lijst met vereiste SBI-codes.

Update 7 april: het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen nu ook toegang tot de TOGS-regeling, inclusief de SBI-code 86.91.9. De pagina Vastgestelde SBI-codes en de zoektool SBI-codes zijn hierop aangepast (update 8 april 2020, 16:15 uur). Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS.

Echter: de eis dat je een vestigingsadres moet hebben anders dan je privé-adres, is voor de meeste stoelmasseurs ook al meteen ‘einde verhaal’. De redenering van het kabinet is, dat in of aan huis gevestigde ondernemers geen of weinig (zakelijke) vaste lasten hebben.

Let op: per 7 april heeft het kabinet besloten dat bij sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, er sprake is van significante bedrijvigheid terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Aan hen zal, om in aanmerking te komen voor de TOGS, een aanvullende verklaring worden gevraagd waaruit dit blijkt.

Een andere voorwaarde is ook dat je aantoonbaar in drie maanden 4.000 euro aan vaste lasten moet hebben. Gelukkig hebben de meeste van ons dat niet, maar dan kom je ook niet voor de TOGS in aanmerking.

Daarnaast zijn er ook veel stoelmasseurs die hun privé-bankrekening gebruiken voor hun bedrijf en geen zakelijke rekening hebben. Als je geen zakelijke bankrekening kunt opgeven heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen.

Let op: de TOGS-aanvraag wordt achteraf nog op juistheid gecontroleerd. Als dan blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt moet deze worden terugbetaald.

Aanvragen

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van RVO.nl: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden.

Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen.

Meer informatie

Meer informatie over deze tegemoetkoming, de voorwaarden en het aanvragen vind je in het artikel: 4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19.


TOZO

Voor zelfstandigen, met en zonder personeel, die in de knel komen door de coronacrisis, staat de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) open. De TOZO is een tijdelijke overbruggingsregeling bedoeld voor ondersteuning in het levensonderhoud. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (maximaal 1.500 euro netto per maand)
 • Daarnaast kan je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK
 • is vóór 17 maart 2020, 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal:
  • 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Aanvragen

Aanvragen kun je doen via je woongemeente. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Meer informatie

Meer informatie vind je in het artikel over de Tozo en op Ondernemersplein.kvk.nl: Extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers (Tozo).
Ook de Rijksoverheid biedt aanvullende informatie over deze regeling.


Tot slot

Doe de KVK Corona regelingencheck! Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.