Dit is de Nieuwsbrief van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs van november 2019

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

• Agenda 2020
• Terugblik workshops
• Dagje met Balens
• Bestuurswisselingen
• Ledenenquête 2019

Het bestuur wenst alle lezers van de nieuwsbrief een hele geslaagde decembermaand!


Agenda voor 2020

Alle bijeenkomsten van 2019 zijn inmiddels achter de rug, en achter de schermen zijn we druk bezig met de planning voor 2020. Hou de agenda op de website in de gaten: https://www.verenigingvoorstoelmasseurs.nl/evenementen/. Kijk voor meer informatie ook op onze website, Facebook-pagina en updates van LinkedIn.


Terugblik Atlasmassage 20 oktober

Bijdrage van de gastheer van die dag, Hans Boerhof, van de Stichting Atlas Massage Groep.

20 0ktober 2019.  Op deze dag mochten wij de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs een warm welkom geven. Bij binnenkomst stond er koffie en thee klaar met iets lekkers. Zodra iedereen een plekje gevonden had en even met collega masseurs bij gekletst te hebben begon Hans aan zijn presentatie van de Atlaslumbaalmassage. Op een aantal gezichten was duidelijk te zien dat er ongeloof was in wat deze massage kan bereiken. Voor bijna alle aanwezigen was het dan ook totaal nieuw wat ze te horen kregen. Er was ruimte om tijdens de presentatie vragen te stellen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Duidelijke vragen waar een goed antwoord op gegeven werd.

Door de presentatie werd er een gedeelte van het ongeloof weggenomen maar bleef men toch nog wel gereserveerd naar de Atlaslumbaalmassage. Na de presentatie werd iedereen verzocht om mee te gaan naar het praktijklokaal om daar zelf de Atlasmassage te ervaren. Henk, Hans en Yvonne gaven iedereen een verkorte Atlasmassage. De reacties waren enthousiast, dat zo’n korte massage zoveel kan doen. Deze manier van masseren was volkomen nieuw voor onze gasten.

Nadat iedereen de Atlasmassage gevoeld had was er een kleine pauze zodat wij konden zorgen dat de lunch klaar gezet kon worden. Tijdens de lunch ging het spreekwoord weer op dat muizende katjes niet mauwen. Met andere woorden, iedereen zat met smaak te eten.

Na de lunch gingen de leden van de beroepsvereniging weer naar het praktijklokaal om daar met elkaar hun massages uit te wisselen. Hans gaf wel de waarschuwing mee om de Atlasmassage niet uit te proberen omdat dit zonder onze gedegen opleiding verkeerd uit kan pakken. Het is belangrijk voor de Atlasmassage om het op de juiste manier te doen. Bij vertrek kregen de leden van de beroepsvereniging een bewijs van deelname mee en hadden de mogelijkheid om met korting in te schrijven voor de opleiding tot Atlasmasseur en de opleiding Atlas-Lumbaalmasseur.


Workshop en uitwisseling in Bilthoven op 10 november 2019

Een leuke groep van 10-12 deelnemers bleef zondagmiddag 10 november 2019 voor de uitwisseling, na de workshop Office Gym van Melanie, en de lunch. De groep splitste zich in een aantal, die met technieken van massages bezig ging.

Een aantal nieuwe mensen vertelde ik wie er allemaal in het bestuur zitten: Monique, Wendy, Martin, Wim en ik (Niclaa) en hun kwaliteiten van IT, communicatie, organiseren, boekhouding etc. En dat wij allemaal gewoon vrijwilliger zijn. Geen betaalde baan in een kantoor dus, het bestuur van onze beroepsvereniging. Dat het daardoor bijvoorbeeld bij de bestelling van folders of andere zaken uit de webshop, kan voorkomen dat de verzending wat langer duurt dan bij een winkel. Maar: dat als je iets echt dringend nodig hebt, een telefoontje voldoende is om jouw pakket vandaag nog op de bus te krijgen.

Verder werd er uitgewisseld over broodfondsen, acquisitie ideeën en nog veel meer zaken waar de één nog mee worstelt, en de ander een prima tip of ervaring heeft. Bij de technieken is de één met meerdere zaken, maar vooral blij met heel specifieke informatie – wie weet ook voor anderen zinvol, dus maar gewoon overgenomen:

1. Galblaas 21: het punt dat heel gevoelig is in ter hoogte van de trapeziusspier en die belangrijk is en waar hoofdpijn uit voort kan komen.
2. Ademhaling: Zeer belangrijk. Als mensen in de stress raken dan is dat te zien aan de ademhaling en kan de stress ook afnemen door training van de ademhaling.
3. Drukpunt onderspier: Een spier die vaak belast wordt bij het typen en schrijven achter het bureau. Massage kan hier erg verlichtend werken.

Nog wat reacties van deelnemers:

  • Altijd leerzaam, netwerken, zelfonderhoud en ervaring delen.
  • Gisteren was mijn eerste stoelmassage uitwisseling bij de BvS. Ik vond fijn dat het aansloot na de leerzame en gezellige cursus Officegym. Twee vliegen in één klap zeg maar, de meesten van ons komen van verder weg. 
  • Mooi om met bevlogen masseurs te werken, te geven en te ontvangen. Eens bij elkaar kijken, en andere technieken opdoen. Aan tafel bespreken waar je tegen aanloopt, horen hoe een ander iets doet. Ieder heeft zijn kennis vanuit een andere achtergrond en dat komt op zo’n middag mooi bij elkaar. Ontspannen en verrijkt reed ik weer naar huis.

Tja, beter kan ik het niet verwoorden. Volgens mij zeer waardevolle informatie waarmee jullie elkaar hebben geïnspireerd.

Niclaa bedankt voor je verslag!


Terugblik workshop cupping 16 november

Verslagje door Debora van Balen

Ik ben nog maar kort geleden lid geworden van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs, maar wat een goede stap was dat! Eerst een prachtig jubileumweekend en nu een hele fijne leerzame workshop dag.

De workshop werd gegeven door Hanneke Heij, een zeer bevlogen, betrokken en enthousiast mens. Haar liefde voor het vak spatte ervan af. De sheets van haar presentatie kregen we mee als hand-out, altijd handig bij het opfrissen van de kennis later.

Ze wisselde theorie en laten oefenen op elkaar goed af. De dag vloog voorbij. Eerst werden de benen onder handen genomen, daarna de nek, schouders en de rug en tot slot werd de bilpartij gecupt (is dit wel een werkwoord? haha) Ze leerde ons ook de juiste volgorde en verschillende technieken met de cups.

Om aan te tonen hoeveel effect het in beweging brengen van de fascia heeft, liet ze ons een nulmeting doen. Voorovergebogen kijken hoe ver je komt met je handen richting de vloer. We namen foto’s van elkaar om het resultaat aan het einde van de dag goed te kunnen vergelijken.

Mooi om mee te maken hoe een groep van 18 mensen die elkaar grotendeels niet (goed) kent, zo snel met elkaar verbindt en uitwisselt. Tijdens de door de BvS goed verzorgde lunch, werden allerlei ervaringen uitgewisseld. Zeker ook waardevol om, naast nieuwe kennis op te doen, ook contact te hebben met collega’s.

Ik raad het iedereen aan om je op te geven voor een workshop van de BvS. Voor mij was dit de eerste, maar zeker niet de laatste!

Dankjewel Debora!


Dagje met Balens

Namens de BvS is Niclaa naar het “Dagje met Balens” geweest, op 8 oktober j.l. Hieronder haar verslag.

Balens heeft ook dit jaar weer een Balens-dag georganiseerd. Dat was in het altijd prachtige centrum van Antropia in Zeist, nu naast het bijna voltooide, eveneens antroposofisch gebouwde nieuwe kantoor van de Triodosbank.

Diverse beroepsverenigingen waren uitgenodigd, en als sprekers Margré Jongeling van het ministerie van VWS, Mr. Martijn de Schepper (nu in een geschillencommissie werkzaam, voorheen in de rechtspraak), en dr. Erik Baars vanuit de antroposofie.

Doel van Balens was om te vertellen waar zij mee bezig zijn, vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen. Benadrukt werd dat ze nu echt een volledig zelfstandig Nederlands bedrijf is, vanwege de Brexit-perikelen. En dat het nog steeds belangrijk is om meteen, in een vroeg stadium, contact op te nemen met Balens bij een probleem als dat een geschil dreigt te worden.  
Zij kunnen ook adviseren hoe dingen aan te pakken zodat het een klein probleem blijft. Ze hebben hier echt waardevolle ervaring in. Hier tijdig een telefoontje aan wagen is zeker een goede reminder.

Margré Jongeling van het ministerie van VWS vertelde dat in 2020-2021 de evaluatie van de Wkkgz gepland staat. Bij therapeuten bestaat nog regelmatig onduidelijkheid of ze hieronder vallen – het valt of staat met therapeutisch werken, en er is een online zelftest beschikbaar. Er wordt gekeken in hoeverre er een parallel met de reguliere gezondheidszorg wenselijk is of gemaakt kan worden. Op bepaalde hoofdlijnen en gedragscode.

Ook wordt besproken dat tuchtrecht bekeken wordt – is dit echt nodig, op welke vlakken en hoe dan. O.a.a het Nibig heeft dit dus zelf in hun pakket ontwikkeld. Darbij bleek dat het Nibig heeft geprobeerd hiervoor bij andere organisaties aan te sluiten. Dat is niet gelukt is, en toen zijn ze het zelf maar gaan doen.  Waardoor voor mij begrijpelijk is dat inmiddels hun tarief is verhoogd.

Omdat blijkt dat er helemaal niet zoveel klachten en geschillen zijn, relatief gezien, en dus nog heel veel minder tuchtrechtzaken, vraag ik mij wel af hoeveel moeite, tijd en geld je daar in zou willen steken. Maar dat is natuurlijk mijn privé-mening. Blijkbaar lossen de meeste dienstverleners in deze branches de allermeeste klachten prima samen met hun klanten op.

Het laatste programma-onderdeel waar ik bij aanwezig was, vond ik bijzonder interessant en heel inspirerend dat Balens dit opneemt in deze dag. De heer Eric Baars, vanuit de antroposofie, vertelde een variëteit aan zeer interessante dingen over de enorme effectiviteit van antroposofisch gestoelde gezondheidszorg. Volgend jaar wordt het 100-jarig bestaan van antroposofische gezondheidszorg gevierd. Hier zal dus best veel informatie over verschijnen. Als dit je interesseert – houd het in de gaten. Een heel mooie quote en principe vond ik dat ‘als je anders kijkt, je dan ook iets anders ziet’.  Dat lijkt een open deur, maar die klemt volgens mij nog wel eens in het dagelijks leven.

Balens heeft hun Powerpoint van die dag naar ons doorgestuurd, dus als je die wilt, stuur dan een mail naar de BvS en dan sturen wij je die presentatie.

Dankjewel Niclaa!


Bestuurswisselingen

Het bestuur van de BvS op de beurs Internationaal Therapeut in Houten.

Over enige tijd treedt onze voorzitter, Martin Velthuizen, terug uit het bestuur. Mede daarom zijn we op zoek naar versterking van het bestuur. Er is dus een vacature! Niet perse van voorzitter, want bij een bestuurswisseling kijken we onderling gewoon opnieuw hoe we de taken en functies verdelen, naar ieders wensen en situatie.

Wat heb je nodig om een goed bestuurslid te zijn?

  • Je hebt een passie voor de doelen van de BvS
  • Team spirit, je kunt goed samenwerken
  • Je werkt graag samen binnen een dynamisch, warm team
  • Je weet opbouwende feedback te ontvangen en te geven
  • Je kunt je neerleggen bij democratisch genomen besluiten
  • Je neemt je taken ter harte en je kunt verantwoording afleggen
  • Je beschikt over de vaardigheden, of bent bereid die te leren, die gezocht worden voor een bepaalde functie

Je wordt niet in het diepe gegooid: kandidaten draaien eerst 3 maanden mee als aspirant-bestuurslid. Zo kom je er achter of het wat voor je is, en welke taken het beste bij je passen. Daarna kun je door het bestuur worden voorgedragen voor een bestuursfunctie. Uiteindelijk wordt in een (reguliere of ingelaste) Algemene LedenVergadering (ALV) door de leden gestemd over de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Meer weten? Of je belangstelling kenbaar maken? Neem vrijblijvend contact op met Martin Velthuizen: martin@zakenmasseurs.nl of 06-1888 6199.


Ledenenquête 2019

De ledenenquête 2019 is inmiddels gesloten. Maar liefst 87 leden hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen – een record! (2018: 66, 2017: 59, 2016: 54, 2015: 24). Iedereen heel hartelijk dank daarvoor!

Volgens Surveymonkey duurde het invullen van de enquête gemiddeld 9 minuten. Het verwerken van alle antwoorden duurt echter wel wat langer. In de nieuwsbrief van december worden de resultaten gepresenteerd. Intussen hebben we, als bestuur, bij de bespreking van de plannen voor 2020 al wel rekening gehouden met de voorlopige cijfers.


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.