Nieuwsbrief BvS februari 2021

Dit is de Nieuwsbrief van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs van februari 2021.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

• Afscheid – van de voorzitter
• Agenda
• ALV
• Rubriek op Facebook: Wat zeg jij?
• Dossier: wet DBA
• Controleer je adresgegevens
• Verlaagde eigen bijdrage online bijeenkomsten
• Nieuwe pagina: oplichters!
• Nieuwe datum Massage- Complementairvakbeurs


Afscheid – van de voorzitter

Dit is mijn laatste stukje als voorzitter van de BvS, want per 1 maart treed ik terug als bestuurslid. Mooi moment om zowel even terug als vooruit te kijken dus.

Op 28 maart 2010 heb ik mij aangemeld als lid van de BvS, ik kwam laatst nog mijn aanmeldingsformulier tegen. Ik was eerst een beetje ‘slapend lid’ eigenlijk, want ik volgde wel de nieuwsbrief maar ging niet naar bijeenkomsten.

Eind 2013 kwam er een dringende oproep van het toenmalige bestuur voor nieuwe bestuursleden. Katrien en Alletta gingen stoppen en dan zou alleen Judith overblijven. Zonder nieuwe bestuursleden zou de BvS per 1-1-2014 worden opgeheven.

Dat zou ik wel heel jammer vinden, daarom heb ik mij aangemeld als kandidaat-bestuurslid. En gelukkig waren er nóg 2 kandidaat-bestuursleden. Zo kon het gebeuren dat Martine en ik op 12 april 2014 tijdens een ALV door de leden werden aangenomen als respectievelijk secretaris en penningmeester. Judith was de voorzitter. Met ons drietjes vormden we enkele jaren het bestuur van de BvS. In die jaren is een hechte vriendschap ontstaan die voortduurt tot op de dag van vandaag: we hebben nog regelmatig contact.

Op 11 september 2016 is Wim erbij gekomen als bestuurslid. Hij heeft het penningmeesterschap van mij overgenomen, en ik ging mij meer richten op de communicatie en de techniek achter de website. Dat was ook hard nodig, want door de groei van het aantal leden en de activiteiten werden de werkzaamheden voor de secretaris en de penningmeester steeds zwaarder. Gaandeweg is zowel de ledenadministratie als de financiële administratie verder geautomatiseerd.

In 2018 trad Judith terug als voorzitter, en heb ik die functie op me genomen. Datzelfde jaar zijn Niclaa en Wendy toegetreden tot het bestuur. In 2019 hebben we afscheid genomen van Martine als bestuurslid en is Monique toegetreden. Het jaar daarop, in 2020, is Barry Harms er bijgekomen en is Niclaa afgetreden. En nu, in 2021, verlaat ik als laatste van de ‘trojka 2014’ het bestuur. Ik kijk terug op een hele leuke tijd waarin we als vereniging hele mooie dingen hebben gedaan, bereikt en meegemaakt. Het jubileum-weekend in 2019 was daarbij zeker een van de hoogtepunten.

Vooruitkijkend zie ik de toekomst van de BvS met heel veel vertrouwen tegemoet. Monique neemt de functie en taken van de voorzitter op zich. Ze heeft beslist alles in huis wat daar voor nodig is, dus dat komt helemaal goed. Barry hebben we intussen leren kennen als een zeer nauwgezet secretaris. Hij schrijft zich de vingers blauw aan de notulen en de nieuwsbrieven, en beide zien er steeds fantastisch uit. Wim, inmiddels het langst bij het bestuur, houdt de boekhouding tot op de cent nauwkeurig bij en heeft altijd goed zicht op de stand van zaken. Wendy, tenslotte maar zeker niet in de laatste plaats, brengt met haar Brabantse inslag altijd veel warmte en gezelligheid binnen de vereniging. Veel initiatieven, zoals de nieuwe rubrieken op Facebook en de nieuwjaarswensen, heeft zij (vaak samen Monique) bedacht. Met dit kwartet gaat de BvS een mooie toekomst tegemoet, zeker weten!

Ga ik nu helemaal under cover voor wat betreft de BvS? Nee, ik blijf als webmaster nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Ook heb ik nog een lijstje met ideeën voor nieuwe pagina’s op de website, waar ik nu wat meer tijd voor krijg. En natuurlijk zien wij elkaar nog regelmatig bij een bijeenkomst, online of live.

Tot slot: een hartelijk dank aan alle leden en (ex-)bestuursleden die er aan hebben bijgedragen dat ik een fantastische tijd had als bestuurslid van de BvS!


Agenda

Let op! Op de agenda-pagina staat een bestandje met ‘online vergadering camerakaarten’ die je kunt gebruiken bij een online-bijeenkomst.

 • Online Algemene Leden Vergadering 28-02-2021

  Op zondag 28 februari hebben wij onze jaarlijkse ALV. Deze keer online. De ALV is alleen voor leden. We gaan dan o.a. het jaarverslag, jaarplan, begroting, kascontrole etc. bespreken. Ook treedt dan onze voorzitter af. Deze ALV is voorafgaand aan de workshop van Marja van der Ende. De uitnodiging met alle stukken is op maandag 15 februari per e-mail naar alle leden verzonden. Door te antwoorden op die mail kun je aangeven of je deelneemt of niet, en of je wel of niet akkoord bent met het jaarverslag en het jaarplan.

  28 februari 09:5010:45 at online via Zoom

 • Online workshop wat/wie maakt ondernemen lastig 28-02-2021

  Marja van der Ende verzorgt 28 februari van 11.00-12.00 een “spreekuur” waarin je kunt aangeven waar jij tegenaan loopt met je onderneming/praktijk. Dit kan bv zijn:” hoe overleeft mijn praktijk zonder klanten, hoe ga je om met machteloosheid, bel je zomaar een bedrijf op om je te promoten etc. etc.” Daarna hebben we pauze en gaat Marja zich voorbereiden op de workshop van de middag. Ze gaat de workshop zoveel mogelijk aanpassen op de vragen die tijdens het spreekuur zijn gesteld.

  28 februari 11:0016:00 at online via Zoom

 • Workshop 2 sferen en 4 vormen van druk 07-03-2021

  Jaana gaat tijdens deze training een inkijkje geven in de behandelmethodiek van Hands on Tao Shiatsu School. De twee sferen en de vier vormen van druk vormen de basis ervan. Het gaat er om hoe je je behandeling aanpast aan de behoefte en klachten van degene die de behandeling krijgt.

  7 maart 10:0016:00 at online via Zoom

 • Online workshop door Ellen Wagenaar 21-03-2021

  Deze workshop wordt verzorgd door Ellen Wagenaar 21-03-2021. Binnenkort volgt de inhoud.

  21 maart 10:0016:00 at online via Zoom


ALV

Impressie van de Algemene LedenVergadering (ALV) in het pré corona tijdperk

Op zondag 28 februari 2021 organiseert het bestuur een Algemene LedenVergadering (ALV). 
De uitnodiging en alle stukken zijn op 15 februari 2021 per e-mail naar de leden verstuurd.

De belangrijkste agendapunten zijn:

 • rapportage kascontrolecommissie
 • formele goedkeuring jaarverslag 2020 en jaarplan 2021.
 • aftreden voorzitter Martin Velthuizen

Deze ALV zal online via Zoom plaatsvinden en een een ingetogen karakter hebben. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van begin 2021 (nog in te plannen) zullen we uitgebreid stilstaan bij de recente bestuurswisselingen.


Rubriek op Facebook: Wat zeg jij?

Elke eerste woensdag van de maand plaatsen wij op Facebook een vraag. Een antwoord is niet goed of fout. Het doel is om met elkaar te sparren over de gestelde vraag. Misschien levert het ook mooie nieuwe inzichten op! 

Deze maand was de vraag: 

Geef jij na een massage jouw klant een tip mee? Zo ja, wil je die met ons delen?
1 tip over houding
2 tip over ademen
3 tip over hoe kom je van stress af.
4 …….

Enkele reacties:

“Als ik tips meegeef, vaak zo eenvoudig mogelijk. Bijvoorbeeld regelmatig checken of je je schouders optrekt. En als ik een oefening meegeef zeg ik altijd, als niet alles lukt, niet helemaal opgeven. Beter iets dan helemaal niets.”

“Vnl 1 en 3 afhankelijk van wat ik voel.”

“Idd letten op de houding tijdens werk, regelmatig (liefst 1x per uur) ff een stukje lopen naar een collega of het koffiezetapparaat en evt de tip om met een tennisbal tegen de muur de spieren zelf wat te masseren.”

Heb je zelf nog een leuke vraag? Stuur dan een mail naar info@verenigingvoorstoelmasseurs.nl of stuur een persoonlijk Facebook-bericht naar Wendy.


Dossier: wet DBA

Weer een pagina toegevoegd aan het menu: Dossier: wet DBA. Dit is een bewerking en aanvulling op de eerdere pagina modelovereenkomst

De VAR is in 2016 afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam de Wet DBA en de modelovereenkomst. Daarbij waren zoveel onduidelijkheden dat de handhaving van die wet keer op keer is uitgesteld. Om meer duidelijkheid te geven zou er een webmodule komen. Inmiddels is er een pilot gestart met die webmodule.

Helaas biedt deze nog geen uitsluitsel voor zogenoemde tussenpersonen, dat is de constructie die nu veel gebruikt wordt binnen de stoelmassage. De puntentelling bij de andere vragenlijsten geven echter wel enige informatie. De pagina Dossier: wet DBA is alleen toegankelijk voor leden van de BvS.


Controleer je adresgegevens

HuisnummerNaar aanleiding van de door het bestuur verzonden kerstwens – en de leuke reacties hierover op social media – ontvingen wij bericht van een aantal leden dat zij onze kerstwens niet hebben ontvangen. Wat blijkt? De opgegeven adresgegevens in onze administratie bleken niet volledig of niet meer actueel. 

Bij deze de oproep om je mailadres en woonadres, die je aan ons hebt verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap, te controleren. Hoe doe je dat? Log in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord op www.verenigingvoorstoelmasseurs.nl. Na het inloggen kun je via de inlogpagina (zit onder Contact) “Bewerk mijn gegevens”, of via “Gegevens wijzigen” in het bovenste menu, jouw gegevens aanpassen. Zorg ervoor dat straatnaam en huisnummer op dezelfde regel staan! Kijk dan meteen ook even of je profiel nog klopt. Hoe meer informatie je plaatst, hoe meer de potentiële klant van jou te weten kan komen.

Mocht het op de een of andere manier niet lukken, laat het ons weten. Dan kijken we of we er samen uitkomen! Overigens zijn de kaarten en munten allemaal op, we kunnen dus niks nasturen helaas.


Verlaagde eigen bijdrage online bijeenkomsten

Het bestuur heeft afgelopen 22 januari vergaderd over het jaarplan 2021. In de ALV van 28 februari a.s. wordt dit jaarplan toegelicht. Onderdeel van dit jaarplan zijn de bijeenkomsten die wij als bestuur voor onze leden organiseren. Gezien de huidige coronamaatregelen zullen de bijeenkomsten voorlopig online plaatsvinden.

Om de bijeenkomsten laagdrempelig te houden, en juist in deze tijd er voor onze leden te zijn, heeft het bestuur besloten de eigen bijdrage voor online bijeenkomsten te verlagen. Leden betalen voor online bijeenkomsten tijdelijk geen € 10,00 maar € 5,00. Niet-leden betalen in plaats van € 70,00 een eigen bijdrage van € 35,00 (hele dag) of als de workshop een halve dag duurt € 25,00 in plaats van € 50,00.

De aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd op onze website. 


Nieuwe pagina: oplichters!

Natuurlijk wil je graag gevonden worden door opdrachtgevers en klanten. Je hebt je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, je hebt visitekaartjes laten maken, een website met daarop je adres en je e-mailadres en telefoonnummer, vermeldingen bij Google, enz. enz. Heel goed! Je wilt immers dat je goed bereikbaar bent!

Maar zoals aan alles zit ook hieraan een andere kant. Het zijn namelijk niet alleen opdrachtgevers en klanten die jouw gegevens vinden en gebruiken. Er zijn ook types die daar, op allerlei manieren, misbruik van proberen te maken.

Op de pagina Oplichters op de website van de BvS vind je een heel aantal voorbeelden van misleiding, oplichting en bangmakerij. Sta jij stevig in je schoenen? Ga dan maar eens kijken! En heb je aanvullingen voor die pagina? Stuur ze gerust naar ons door!


Nieuwe datum Massage- en Complementairvakbeurs

De Massage- Complementairvakbeurs, die aankomende 13 en 14 maart zou plaatsvinden, is verschoven naar 24 en 25 september 2021. 

Deze vakbeurs is de meest uitgebreide plek waar alle informatie, die massage en complementair combineert, in één keer te vinden is. Inspiratie, demonstraties, concrete ideeën, nieuwe ontmoetingen, stands, lezingen & workshops met/over opleidingen, jouw praktijk centraal, behandelingen, producten, gezonde levensstijlen, voeding, therapieën, behandelingen, natuurlijke medicatie, cosmetica en artikelen, vind je op deze beurs.

De organisatie leeft de (dan) geldende corona-maatregelen strikt na. Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom de vakbeurs. Tickets zijn hier alvast te bestellen.


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.