Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Door de invoering van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ), op 1 januari 2016, is elke zorgaanbieder verplicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. En wij als stoelmasseurs worden soms ook beschouwd als zorgaanbieder, en vallen dan dus ook onder deze wet. Wil je weten of je ook onder de Wkkgz valt? Zie deze pagina: Val ik onder de Wgbo en/of de Wkkgz?

Collega’s die zich in 2016 inschreven bij de Kamer van Koophandel kregen direct van het CIBG een vragenlijst. Deze is bedoeld om je te helpen te ontdekken of je je aan de regels houdt. En de Inspectie komt al snel kijken of je wel aan de wet voldoet. Zie ook deze site van de rijksoverheid: www.nieuwezorgaanbieders.nl. Wie al eerder was ingeschreven valt onder een overgangsregeling, maar op 1 januari 2017 is iedereen verplicht om dit goed geregeld te hebben.

Update 2-1-2018: CAT

Naast NIBIG is er ook de multidisciplinaire organisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten). Sinds 1 januari 2018 is deze aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en is daarmee een alternatief voor NIBIG. Meer informatie vind je op de website van CAT: catcollectief.nl.

Registratie bij NIBIG als therapeut

Het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) is voortgekomen uit de SRBAG. Je kunt je daar als therapeut registreren voor de Wkkgz. Je kunt je pakket aanvullen met een uitgebreide verzekering bij een gespecialiseerde verzekeraar (Balens), tegen een scherpe premie. Op nibig.nl/registratie/ vind je hierover nadere informatie.

Je bent verplicht om aan je cliënten kenbaar te maken dat je je voor de Wkkgz geregistreerd hebt. Het NIBIG adviseert om op je website deze voorbeeldtekst te plaatsen.

Update 10-03-2017 (bijgewerkt 28-4-2017)

logo-nibigMail van Jennie Verbeek van het NIBIG aan de Wkkgz-geregistreerden:

We hebben enkele stormachtige weken achter ons. Na het verzenden van de brief op 22 februari jl. ontvingen we een behoorlijk aantal reacties. Dat is logisch gezien de informatie die u van verschillende kanten bereikte. Het spijt ons dat het zo gelopen is. We kunnen stellen dat de groep de rust heeft bewaard. Hartelijk dank daarvoor!

Een bewijs van de Wkkgz-registratie ontvangt u komende week in uw persoonlijke NIBIG-account mits uw betaling is ontvangen.

  • u bent aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz)
  • u beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz)
  • u beschikt op afroepbasis over een klachtenfunctionaris via Quasir (art. 15 Wkkgz)

Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor uw account. Kijk voor de zekerheid of de volgende documenten in uw account geüpload zijn:

  • uw behandelvorm gestaafd met een bewijs
  • de VOG-verklaring
  • polisblad van uw verzekering
  • incassoformulier

Update 22-2-2017 (bijgewerkt 28-4-2017)

Een aantal therapeuten die zich bij het NIBIG hebben aangemeld voor de Wkkgz kregen op 21 februari 2017 een mail van Klachtenportaal Zorg. Die verwijt NIBIG dat die zich niet aan de afspraken houdt, en biedt hun diensten nu rechtstreeks aan via hun website www.klachtenportaalzorg.nl.

Een dag later stuurde NIBIG een mail waarin ze aangeven dat ze niet met Klachtenportaal Zorg verder gaan, maar met Quasir. Er zouden te weinig aanmeldingen zijn om de beoogde constructie met het Wkkgz-fonds en KPZ te realiseren. In plaats daarvan hebben ze oplossing gevonden door een overeenkomst aan te gaan met Quasir, dat via Stichting Zorggeschil klachten en geschillen in behandeling neemt. Volgens de mail van NIBIG voldoen therapeuten die zich op basis van de eerdere informatie voor de Wkkgz hebben aangemeld bij NIBIG met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2017 aan de Wkkgz. De betreffende therapeuten hebben de mail hierover, met nog veel meer aanvullende informatie, inmiddels zelf ontvangen. 

Update 7-2-2017 over aansluiting BvS bij NIBIG

Tijdens haar vergadering van 7 februari 2017 heeft het bestuur van Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs besloten dat wij ons NIET aansluiten bij NIBIG. Reden: de BvS is vaak een aanvullende beroepsvereniging. Onze leden zijn vaak ook al elders lid, bijvoorbeeld om vergoed te worden door zorgverzekeraars. Die andere beroepsverenigingen hebben vaak al een verzekering of registratie bij NIBIG inclusief.

Wij willen de leden niets verplichten. Naast het lidmaatschap van de BvS kunnen zij zich zélf aanmelden bij het NIBIG en een verzekering afsluiten. Zo voorkomen we dubbele kosten.

Update 6-2-2017

De BvS heeft met Balens gesproken tijdens de open dag van TouchPro. Daarin heeft Balens ons ook van informatie voorzien, zie dit Wkkgz info met schema Balens.

Update 2-2-2017

Als je onder de Wkkgz valt moet je je cliënten daarover op de juiste manier informeren. Bij Nieuwsbrief nr. 5 van het NIBIG (januari 2017) zat een voorbeeld tekst voor op je website die je daarvoor kunt gebruiken. Update 28-4-2017: in die voorbeeld-tekst werd nog gesproken over Klachtenportaal Zorg, en zoals je hierboven kunt lezen is NIBIG verder gegaan met Quasir. Op verzoek van NIBIG hebben we de link naar die (verouderde) tekst verwijderd. Een nieuwe voorbeeld-tekst zat bij NIBIG nieuwsbrief 6 van maart 2017.

Update 21-12-2016

Informatie van het NIBIG: Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het NIBIG zich aansluit bij de Geschillencommissie KPZ (Klachtenportaal Zorg).  Dit is een onafhankelijke Geschilleninstantie die door het Ministerie van VWS is erkend.

Om zorgaanbieders te beschermen tegen de (mogelijke) nadelige gevolgen van de inwerktreding van de Wkkgz heeft het NIBIG het Wkkgz-fonds opgericht. Dit fonds voorziet in de niet te verhalen kosten van de geschillencommissie en gaat bevorderen dat (student-)zorgaanbieders hun risico’s op een adequate manier afdekken.

Het NIBIG biedt een Wkkgz-registratie waarmee een (student-)zorgaanbieder volledig voldoet aan de wettelijke eisen voor het aanbieden van zorg.
Student-zorgaanbieders kunnen zich individueel aanmelden bij het Wkkgz-fonds. Aanmelden voor de Wkkgz/het Wkkgz-fonds kan tot en met 27 december 2016


Heb je vragen over dit onderwerp? Aanvullingen, goeie tips, etc? Heb je ervaring met de Wkkgz, NIBIG, klachtenregeling, verzekeraars, enz? Jouw ervaringen zijn van grote waarde voor ons allemaal! We horen graag van je. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze informatie om, je kunt je bijdrage desgewenst anoniem plaatsen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.