Dossier: stoelmassage en de Belastingdienst

De fiscale voordelen van stoelmassage bij bedrijven zijn in het leven geroepen omdat de overheid ook het belang inziet van gezonde en fitte medewerkers. Onderstaand een overzicht van de huidige regelingen.


Fiscale voordelen: loonbelasting

De kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten en vallen niet onder de loonbelasting als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Citaat uit het Handboek Loonheffingen 2020:

20.1.9 Arbovoorzieningen

Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte.

En in deze zelfde paragraaf, een eindje verder:

Stoelmassage of reflexzonemassage

Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld ter beschikking stellen:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
  • Uw werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Dat derde punt (“massage tijdens werktijd”) is tijdens de corona-pandemie een flexibel begrip geworden. Medewerkers wordt dringend geadviseerd om vanuit huis te werken. Passend in de tijdgeest is daarmee is het “9 tot 5-verhaal” nog meer iets echt ‘van vroeger’ geworden. Wie leest niet ‘s avonds of in het weekend wel eens een zakelijke mail? En wie doet, thuiswerkend, niet tussen de bedrijven door wel eens een wasje in de machine? Werktijd en privé-tijd lopen door elkaar heen.

Om die reden heeft de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs een verzoek gestuurd naar de Belastingdienst om die regel ‘De massage vindt tijdens werktijd plaats.’ te herzien. De brief die we daarvoor verstuurd hebben vind je hier.

De Belastingdienst heeft op 4 maart 2021 inhoudelijk en op positieve wijze gereageerd op ons verzoek. Kort en eenvoudig gezegd gaat de Belastinginspecteur mee in ons standpunt dat stoelmassage ook onder de vrije verstrekking blijft vallen als deze wordt uitgevoerd op een tijdstip dat de medewerker en de masseur samen overeenkomen (los van het begrip ‘werktijd’). De inhoudelijke reactie van de Belastingdienst lees je hier.

Werkkostenregeling

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden om de stoelmassage onder de bovenstaande Arbovoorzieningen aan te bieden, is er nog de zogenoemde Werkkostenregeling. Met deze regeling kan een bepaald percentage van het totale fiscale loon, de zogeheten vrije ruimte, besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de medewerkers. De werkkostenregeling is in 2020 verruimd: van 1,7% in 2019 naar 3% in 2020 over de eerste € 400.000.


Fiscale voordelen: omzetbelasting

Citaat van de website van de Belastingdienst: Als u uitgaven doet voor uw onderneming, brengen leveranciers u btw in rekening. Deze btw kunt u aftrekken van de btw die u over uw omzet aan ons betaalt. Dit wordt ‘aftrekken als voorbelasting’ genoemd.

Op een vervolgpagina: Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt, niet altijd aftrekken als voorbelasting. Dit is het gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA).

Personeelsvoorzieningen
Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten die u aan uw personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura.

En om meer te weten over de beperkingen ten aanzien van de personeelsvoorzieningenDe btw die u betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, is niet altijd aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per ontvanger per boekjaar.

Dat is dus niet zo’n moeilijk sommetje: als de behandeling 15 euro (ex btw) kost, kan de werkgever de btw aftrekken over de eerste 15 behandelingen dat jaar. Voor behandelingen van 20 euro gaat het om de eerste 11 behandelingen per jaar.

In de praktijk zal het lastig zijn om per medewerker aan te geven hoeveel behandelingen hij/zij heeft ontvangen. Verrekening met het totale personeelsbestand ligt dan meer voor de hand. Opdrachtgevers trekken meestal gewoon het hele btw-bedrag af.