Eind maart 2016 is in de Staatscourant een stuk gepubliceerd aangaande Vrijstelling van omzetbelasting voor BIG en voor niet-registreerde therapeuten. In onderdeel 4 is aangegeven onder welke voorwaarden een niet-Wet BIG-beroepsbeoefenaar en een Wet BIG-beroepsbeoefenaar die buiten zijn deskundigheidsgebied handelt de vrijstelling kunnen toepassen. Ook zijn bepaalde beroepsbeoefenaren genoemd waarvan is vastgesteld dat zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten verrichten als Wet BIG-beroepsbeoefenaren, waardoor zij voor die diensten de hiervoor genoemde vrijstelling kunnen toepassen.

De BATC gaat als woordvoerder van niet-BIG-geregistreerde therapeuten de dialoog aan met de belastingdienst om werkafspraken te maken inzake de btw-vrijstelling. De BvS heeft de BATC gemachtigd om voor de leden een vuist te maken om ook voor die btw-vrijstelling in aanmerking te komen.

Via de nieuwsbrief en berichten houden wij onze leden op de hoogte.


Per 1 april 2016 heeft de staatsecretaris besloten dat ook niet-BIG geregistreerde werkers in de gezondheidszorg in aanmerkingen kunnen komen voor btw vrijstelling.

Voor wie is het van toepassing:

  1. Je moet lid zijn van een erkende Beroepsorganisatie.
  2. Je moet medische en/of psychosociale basis kennis hebben op niveau (minimaal 25 ECTS).
  3. Je moet een vakinhoudelijke opleiding hebben op HBO niveau
  4. óf een goede MBO vakinhoudelijke opleiding
  5. óf je moet kunnen aantonen dat je opleiding, kennis en ervaring gelijk staat aan punt 3 of 4.
  6. Dit kan onder andere door middel van een EVC iets waar de BATC een groot voorstander van is en goede afspraken over gemaakt heeft met een EVC bureau.

De BATC heeft het voortouw genomen om over deze vrijstelling werkafspraken te maken met de belastingdienst. De BATC werkt hierin samen met meerdere beroepsorganisaties welke gezamenlijk bijna 3.500 therapeuten vertegenwoordigen! De BvS valt hier ook onder. Half juni 2016 had de ambassadeur An-Akh Zaldoc een afspraak staan met de belastingdienst. Zijn insteek is dat die therapeuten welke voldoen aan de gestelde criteria gemakkelijk deze vrijstelling moeten kunnen regelen als ze dit willen. De BvS zal jullie informeren of de belastingdienst hier aan mee wil werken. In afwachting daarvan is het verzoek niet individueel contact op te nemen met de belastingdienst. Het traject loopt nu nog via de BATC.


Op 17 mei 2016 mailde de heer An-Akh Zaldoc ons en andere beroepsorganisaties met het volgende:

Beste collega’s,

Jullie hebben mij gemachtigd om met de belastingdienst werk afspraken te maken over de BTW vrijstelling n.a.v. van het besluit van de staatssecretaris. Ik heb nog geen afspraak staan. De belastingdienst is de machtigingen aan het bestuderen. We hebben een groep van meer dan 3.000 therapeuten bij elkaar dus de afspraak gaat er wel komen. Mijn inzet daarvoor is dat wij als Beroepsorganisaties zoveel mogelijk de rol krijgen om te kijken  wie er voldoet aan de regering. Maar natuurlijk moet de therapeut in kwestie zelf beslissen of hij/zij er gebruik van wil maken. Zodra er een afspraak is zal ik jullie dat melden.

Met collegiale groet,

An-Akh Zaldoc

Ambassadeur BATC

www.batc.nl


6 juni 2016 

Gespreksnotities bijeenkomst CAM beroepsorganisaties

Locatie: St Natuurlijk Welzijn – Epe

BTW-vrijstelling:

An-Akh heeft afspraak met de belastingdienst met als voorstel dat de beroepsorganisaties ook een rol spelen in het traject van bepalen welke therapeuten in aanmerking komen voor vrijstelling. 


18 september 2016

De heer An-Akh Zaldoc mailde de BvS ea beroepsorganisaties met het volgende: 

Beste Collega’s,

Het is lang stil geweest maar …

Inmiddels zijn we weer in overleg en we zijn bezig een nieuwe afspraak te plannen begin oktober. Echter de RBCZ heeft al overeenstemming bereikt voor alle leden van een flink aantal beroepsorganisaties. Vandaag heb ik de belasting dienst aangeschreven dat gelet op het gegeven dat onze leden populatie vergelijkbaar is aan die welke de RBCZ vertegenwoordigd het volgens mij snel te regelen moet zijn dat de vrijstelling ook voor al onze leden gaat gelden.

Zodra ik meer weet horen jullie dit.

Met vriendelijke groeten,

An-Akh Zaldoc

Ambassadeur

www.batc.nl


Op 28 november 2016 is een nieuwe opzet van het gelaagd register aan de belastingdienst gemaild. Dit om te komen tot een afspraak om  te bepraten vanaf welk niveau, in dit gelaagde register, therapeuten in aanmerking komen om gebruik te maken van de BTW vrijstelling zoals bedoeld in het besluit van de staatssecretaris.


Op 4 januari 2017 bericht An-Akh Zaldoc dat:

Er weer telefonisch contact heeft plaatsgevonden met de belastingdienst. De belastingdienst gaat nog eens kijken of het nut heeft een afspraak te plannen op basis van het gelaagd register. Wij hebben in onze laatste nieuwsbrief (red: die van de BATC) de volgende tekst opgenomen:

BTW vrijstelling

Het is ons tot op heden niet gelukt een afspraak te maken voor alle leden van de BATC. Daar dit te lang duurt en de Belastingdienst niet eenduidig is met haar interpretatie van  het besluit van de staatssecretaris op 1 april van dit jaar laten wij zo een collectieve afspraak voor nu los. Voor wie het aangaat en voldoet  aan:

–          Ik ben lid van een erkende beroepsorganisatie, de BATC is dat!

–          Ik heb medische en/of psychische sociale basis kennis op niveau (minimaal 25 ECTS), hoeft géén Plato te zijn voor BTW vrijstelling

–          Ik heb een vakinhoudelijke opleiding op MBO/HBO niveau

–          Of! Ik heb een EVC gevolgd waarmee ik kan aantonen dat mijn kennis, ervaring en kunde gelijk staat aan een MBO/HBO NVAO gecrediteerde opleiding.

Mocht je hier aan voldoen dan kan je gebruik maken van de onderstaande voorbeeld brief om zelf vrijstelling te vragen voor het consult omzet gedeelte. Overleg wel met je boekhouder of het handig is om dat met terugwerkende kracht te doen of per 1 januari 2017.

Let wel: als je vrijstelling hebt voor de btw kun je ook geen btw meer aftrekken! Wie dus meer btw heeft betaald dan ontvangen, kan die vrijstelling beter láter laten ingaan.


Voorbeeldbrief aanvraag vrijstelling btw

De voorbeeldbrief voor aanvraag vrijstelling bij belastingdienst van btw luidt als volgt:

Geachte inspecteur,

Bij deze verzoek ik u dat mijn omzet, voortkomend uit consulten aan individuen, met terugwerkende kracht vrijgesteld wordt van omzetbelasting. Ik verwijs in deze naar het besluit van de staatssecretaris van 1 april 2016, Staatscourant nr 17339. waarin duidelijk is gemaakt dat er op basis van de uitspraak van de hoge raad, diensten welke verleend worden door therapeuten in de gezondheidszorg en die qua niveau gelijk zijn aan een BIG geregistreerde en deze werkzaamheden zijn ook vergelijkend aan die welke een BIG geregistreerde doet.

Ik voldoe aan dit gestelde daar ik qua opleiding en ervaring tezamen meer dan het gelijke niveau van een BIG geregistreerde bezit. Ik heb een medische basis opleiding op HBO niveau en ben daarnaast vakinhoudelijk goed geschoold (eventueel zelf in te vullen) en heb …. jaar ervaring met in totaal ….cliënt contacturen.

  • Ik ben lid van een erkende beroepsorganisatie, de BATC is dat!
  • Ik heb medische en/of psychische sociale basis kennis op niveau (minimaal 25 ECTS)
  • Ik heb een vakinhoudelijke opleiding op MBO/HBO niveau (kiezen!)
  • Of! Ik heb een EVC gevolgd waarmee ik kan aantonen dat mijn kennis, ervaring en kunde gelijk staat aan een MBO/HBO NVAO gecrediteerde opleiding.

Ik ga er vanuit dat u deze vrijstelling vanaf heden erkent en zal dan ook over mijn consultomzet geen btw meer innen en afdragen. Ik verzoek u om met terugwerkende kracht het teveel door mij betaalde te retourneren.

Hoogachtend,

de therapeut (eigen naam enz.)


Graag horen wij jouw ervaringen in dit stuk. Laat je ons weten of je gebruik maakt van deze mogelijkheid? Wij zijn benieuwd wat het antwoord van de belastingdienst is! 

Wij horen graag van je.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.