Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor stoelmasseurs

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB) beschermt je tegen financiële aanspraken door derden. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken en de schade die daaruit voortvloeit, als vast staat dat je daarvoor aansprakelijk bent.

De dekking is onder andere voor:

  • Letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet met de dood tot gevolg;
  • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden (met inbegrip van verontreiniging of vervuiling daarvan).

Bij evenementen vallen onder de verzekering ook:

  • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken;
  • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade;
  • De wettelijke rente.

Voor onze leden heeft de BvS een overeenkomst gesloten met assurantiemakelaar Balens, voor een uitstekende bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

In het kort:

– de dekking is zeer uitgebreid en staat beschreven op pagina 4 van het aanvraagformulier;
– gedekt is een aanzienlijke lijst aan therapieën: categorieën 1 t/m 3 op pagina’s 5 t/m 7 van het aanvraagformulier;
– de premie bedraagt 120 euro per jaar inclusief alle kosten, zie pagina 8 van de bijlage

Op dit moment heeft Balens overeenkomsten met de NVKH, BATC, RBCZ, NGS, BMS, SRBAG en is groeiende.

Ben je therapeut?

Balens heeft een baanbrekend verzekeringspakket ontworpen speciaal voor jou!

Balens’ individueel aansprakelijkheidsverzekeringspakket voor de professional in de complementaire/alternatieve geneeskunde, wellness & gezondheidszorg.

De dekking omvat beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheid met een ongelimiteerd aantal claims per jaar en met drie limietopties: €500.000, €1 miljoen, €2 miljoen.

Tijdelijk werk in het buitenland ook gedekt (VS en Canada op aanvraag).

Omvat bijna 4,000 verschillende therapieën, behandelingen en/of activiteiten

We hebben ook pakketten voor organisaties, verenigingen, opleidingsinstituten, (multi-discipline) praktijken, salons, fitnesscentra en meer!

Balens biedt u één van de uitgebreidste internationale dekkingen verkrijgbaar, met concurrerende premies.

Verzekering voor therapeuten, een korte inleiding

Wil je weten waar een beroeps-/bedrijfsverzekering goed voor is? Klik hier op de Verzekering voor therapeuten, een korte inleiding door David Balens, Managing Director van Balens Ltd. Voor vragen en bijvoorbeeld de uitgebreide polisvoorwaarden kun je contact opnemen met Edwin Helder via Balens Verzekeringen.

Verzekering aanvragen

Wil je je goed verzekeren tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid bij Balens?

  1. download het Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  2. print de pagina’s 9 en 10 en vul die in (opmerking: BvS lidmaatschapsnummer hoef je niet in te vullen);
  3. maak scans of kopieën van je relevante diploma’s en certificaten;
  4. stuur dit per mail, post of fax naar Balens, de adressen staan onder aan pagina 10.

Na ontvangst van je aanvraag controleert Balens of je lid bent van de BvS via de ledenlijst. Balens verzorgt een voor jou op maat gemaakte polis en regelt de betaling. Je betaalt rechtstreeks aan Balens, de BvS zit hier niet tussen. Het aanbod geldt alleen zolang je lid bent van de BvS. Bij einde lidmaatschap betaal je de normale, hogere premie.

Na acceptatie door Balens kun je je huidige verzekering opzeggen, bijvoorbeeld via deze voorbeeld opzegbrief. Als je huidige verzekering meer dan een jaar geleden is afgesloten heb je recht op restitutie van de vooruitbetaalde premie.