Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor stoelmasseurs

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB) beschermt je tegen financiële aanspraken door derden. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken en de schade die daaruit voortvloeit, als vast staat dat je daarvoor aansprakelijk bent.

De dekking is onder andere voor:

  • Letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet met de dood tot gevolg;
  • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden (met inbegrip van verontreiniging of vervuiling daarvan).

Bij evenementen vallen onder de verzekering ook:

  • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken;
  • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade;
  • De wettelijke rente.

Wil je weten waar een beroeps-/bedrijfsverzekering goed voor is? Lees dan Verzekering voor therapeuten, een korte inleiding door David Balens, Managing Director van Balens Ltd. Balens is een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar die zich richt op de complementaire, alternatieve geneeswijzen en welzijns- en gezondheidstherapeuten.

Verzekering voor therapeuten van Balens

– de dekking is zeer uitgebreid;
– gedekt is een aanzienlijke lijst aan therapieën;
– de premie is zeer scherp.

Op dit moment heeft Balens overeenkomsten met de NVKH, BATC, RBCZ, NGS, BMS, SRBAG en is groeiende.

Je kunt je bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) als therapeut registreren voor de Wkkgz. Je kunt je pakket aanvullen met een uitgebreide verzekering bij een gespecialiseerde verzekeraar (Balens), tegen een scherpe premie. Op nibig.nl/registreren/ vind je hierover nadere informatie.

 Voor vragen en bijvoorbeeld de uitgebreide polisvoorwaarden kun je contact opnemen met Edwin Helder via Balens Verzekeringen.